Stručni rad - Pregledni rad
Spoznajni poremećaji u multiploj sklerozi

Živadinov, Robert; Sepčić, Juraj (2004)