Stručni rad - Stručni rad
Sociodemografske karakteristike ovisnika o alkoholu liječenih na Psihijatrijskom odjelu Opće bolnice u Dubrovniku tijekom 1992., 2000. i 2005. godine

Ljubičić, Đulijano; Ljuban, Slavica (2007)