Stručni rad - Pregledni rad
Nedostatci sadašnjeg snizivanja LDL kolesterola i uloga inhibitora PCSK9.

Matijević Rončević, Sanja; Gobić, David; Zaninović Jurjević, Teodora; Rubeša Miculinić, Željka; Zaputović, Luka (2016)