diplomski rad
SUVREMENI PRISTUPI DESTIGMATIZACIJI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

Igor Salopek (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu