Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Citotoksičnost dvaju bioaktivnih materijala za punjenje korijenskih kanala

Baraba, Anja; Pezelj-Ribarić, Sonja; Roguljić, Marija; Miletić, Ivana (2016)