Stručni rad - Pregledni rad
PRISTUP BOLESNIKU S DISPEPSIJOM U OBITELJSKOJ MEDICINI

DIMINIĆ-LISICA, INES; BERGMAN MARKOVIĆ, BISERKA; BUKMIR, LEONARDO; BAŠIĆ MARKOVIĆ, NINA; RADOŠEVIĆ QUADRANTI, NIVES; LISICA, IVA (2016)