Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
REZISTENTNA ARTERIJSKA HIPERTENZIJA-PRISTUP BOLESNIKU U OBITELJSKOJ MEDICINI

DIMINIĆ-LISICA, INES; BUKMIR, LEONARDO; LISICA, IVA (2017)