Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
KONTINUIRANO NADOMJEŠTANJE BUBREGA KOD STARIJIH BOLESNIKA S AKUTNOM OZLJEDOM BUBREGA

PRSKALO, MILA; RAČKI, VALENTINO; DORČIĆ, GORDAN; DEVČIĆ, BOSILJKA; RAČKI, SANJIN (2017)