Stručni rad - Pregledni rad
Animalni modeli u transplantaciji bubrega – pogled u budućnost

Španjol, Josip; Smolić, Klara (2017)