Stručni rad - Pregledni rad
Derivacije i supstitucije urinarnog puta

Fučkar, Željko; Španjol, Josip (2017)