Stručni rad - Stručni rad
SUSTAVNA TERAPIJA U LIJEČENJU PSORIJAZE: LIJEKOVI PREDBIOLOŠKE ERE

PRPIĆ-MASSARI, LARISA; BRAJAC, INES; KAŠTELAN, MARIJA (2010)