Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Antimikrobni učinak materijala za punjenje korijenskih kanala

Pezelj-Ribarić, Sonja; Brekalo, Ivana; Abram, Maja; Miletić, Ivana; Anić, Ivica; Ferreri, Silvio; Foško-Glavaš, Laura (2000)