diplomski rad
ZNAĈAJ INKRETINSKOG SUSTAVA U PATOFIZIOLOGIJI I LIJEĈENJU ŠEĆERNE BOLESTI

Lucia Španjol-Pandelo (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za internu medicinu