Stručni rad - Stručni rad
MUTACIJE U GENU GJB2/CONNEXIN 26 KAO NAJČEŠĆI UZROK OSLABLJENOG SLUHA

Medica, Igor; Balaban, Manuela; Prpić, Igor; Zaputović, Sanja; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko; Haller, Herman; Peterlin, Borut (2004)