Stručni rad - Stručni rad
CITOGENETIČKA ANALIZA KROMOSOMSKIH ABERACIJA U OSOBA PROFESIONALNO IZLOŽENIH IONIZIRAJUĆEM ZRAČENJU

Starčević Čizmarević, Nada; Buretić-Tomljanović, Alena; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko (2004)