Znanstveni rad - Prikaz slučaja
DE NOVO BALANSIRANA RECIPROČNA TRANSLOKACIJA: PRIKAZ DVA SLUČAJA

Vraneković, Jadranka; Brajenović-Milić, Bojana; Nodrušan-Mozetič, Zlata; Kapović, Miljenko (2004)