Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
POLIMORFIZAM 4G/5G U PROMOTORSKOJ REGIJI GENA ZA INHIBITOR AKTIVATORA PLAZMINOGENA–1 KAO RIZIČNI ČIMBENIK U MULTIPLOJ SKLEROZI

Ristić, Smiljana; Starčević-Čizmarević, Nada; Sepčić, Juraj; Rudež, Josip; Crnić-Martinović, Marija; Barac-Latas, Vesna; Kapović, Miljenko (2004)