Stručni rad - Pregledni rad
FARMAKOTERAPIJA U LIJEČENJU HIPERTENZIJE : ZNAČENJE SMJERNICA

Vitezić, Dinko; Mavrić, Žarko; Knežević, Aleksandar; Mršić Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana (2004)