Stručni rad - Pregledni rad
MALNUTRICIJA I PREOPERACIJSKA PRIPREMA: OBJEKTIVNA PROCJENA NUTRICIJSKOG STATUSA BOLESNIKA

Šustić, Alan; Bukal, Krešimir (2003)