Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
MOGUĆNOSTI ULTRAZVUKA U RANOM OTKRIVANJU PATOLOŠKIH PROMJENA NA ZGLOBU KOLJENA U REUMATOLOŠKIH BOLESNIKA

Kehler, Tatjana (2003)