diplomski rad
INFEKCIJE U KARDIOKIRURŠKIM JEDINICAMA INTENZIVNOG LIJEĈENJA
RETROSPEKTIVNA ANALIZA JEDNOGODIŠNJEG ISKUSTVA U KLINIĈKOM BOLNIĈKOM CENTRU RIJEKA (KBC) RIJEKA

Sanela Kovačić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Podaci o radu
NaslovINFEKCIJE U KARDIOKIRURŠKIM JEDINICAMA INTENZIVNOG LIJEĈENJA : RETROSPEKTIVNA ANALIZA JEDNOGODIŠNJEG ISKUSTVA U KLINIĈKOM BOLNIĈKOM CENTRU RIJEKA (KBC) RIJEKA
AutorSanela Kovačić
Voditelj/MentorVlatka Sotošek Tokmadžić (mentor)
Sažetak rada
Ciljevi istraživanja: Utvrditi prevalenciju nozokomijalnih infekcija u kardiokirurških bolesnika koji su lijeĉeni u JIL-u (lokalitet Sušak), Klinike za anesteziologiju i intenzivno lijeĉenje, KBC Rijeka u razdoblju od 6. sijeĉnja 2014. do 29. prosinca 2014. godine; utvrditi incidenciju infekcija u odnosu na spol, odrediti najĉešće uzroĉnike, utvrditi ishod lijeĉenja te utvrditi povezanost incidencije infekcija s ishodom lijeĉenja. Ispitanici i metode: Ovim jednogodišnjim retrospektivnim istraţivanjem obuhvaćeno je ukupno 335 bolesnika koji su bili lijeĉeni na kardiokirurškom odjelu JIL-a (lokalitet Sušak), Klinike za anesteziologiju i intenzivno lijeĉenje, KBC Rijeka u razdoblju od 6. sijeĉnja 2014. do 29. prosinca 2014. godine. U istrţivanju je krostištne medicinska dokumentacija. Rezultati: Od ukupno 335 bolesnika u istraţivanom razdoblju, njih 26 (8%) je razvilo nozokomijalnu infekciju. Nije utvrĊena statistiĉki znaĉajna razlika u incidenciji infekcija s obzirom na spol. Najĉešći uzroĉnici su bili Pseudomonas aeruginosa, bakterije roda Enterobacter spp., Klebsiella spp., Esherichia Coli, Proteus spp., Enterococcus spp. te gljivice roda Candida spp. Dvadeset i dvoje (7%) bolesnika je umrlo. U bolesnika koji su razvili nozokomijalnu infekciju njih 8 (31%) je umrlo. UtvrĊena je povezanost incidencije infekcija s negativnim ishodom lijeĉenja. Zaključak: Godišnje 8% kardiokirurških bolesnika razvije nozokomijalnu infekciju u postoperacijskom razdoblju. Nema statistiĉki znaĉajne razlike u odnosu na spol. Puno su ĉešće gram-negativne infekcije. Kod bolesnika koji razviju infekciju, trećina ih završi smrtnim ishodom. Postoji statistiĉki znaĉajna razlika koja ukazuje na povezanost incidencije infekcija sa smrtnim ishodom.
Ključne riječijedinice intenzivnog liječenja nozokomijalne infekcije kardiokirurški bolesnici
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineKatedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Kliničke medicinske znanosti
Intenzivna medicina
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjintegrirani preddiplomski i diplomski
Naziv studijskog programaMedicina
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica medicine
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. med.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Aims: To determine prevalence of intrahospital infections in cardiosurgical patients admitted to the Intensive Care Unit (ICU) of The Clinical Hospital Centre Rijeka in period from January 6th, 2014 to December 29th, 2014; to determine the incidence of infections compared to patient's sex, to classify most common pathogens, to determine the outcome, to determine the incidence of infections compared to the outcome and specify most used antibiotics in treatment process. Patients and methods: This retrospective study comprised 335 cardiosurgical patients with hospital-acquired infection treated in the cardiosurgical ICU of Anesthesiology, Reanimatology and Intensive Therapy Clinic of The Clinical Hospital Center Rijeka in the period from January 6th, 2014 to December 29th, 2014. Results: Out of 335 patients treated in the cardiosurgical ICU during the research period, 26 (8%) of them acquired an infection. No statistically significant result was attained comparing incidence of infections to patient's sex. The most common pathogens were Pseudomonas aeruginosa, bacteria genus Enterobacter spp., Klebsiella spp., Escherichia. Coli, Proteus spp., Enterococcus spp. and yeast genus Candida spp. 26 patients acquired an infection during their ICU stay and 8 (31%) of them died. Lethal outcome had 22 (7%) out of 335 patients in total. Statistically significant result was attained when comparing incidence of infections to outcome. Conclusion: Approximately 8% of cardiosurgical patients acquire an infection in the early postoperative period in ICU on a yearly basis. No statistically significant difference was attained regarding gender distribution. Gram-negative bacteria was the most common cause of the infections. Of all patients who acquire intrahospital infection, rougly one third ends in fatal outcome. There was found statistically significant difference which testifies to association of incidence with fatal outcome.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)intensive care unit intrahospital Infections cardiosurgical patients
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:725882
PohranioBosa Licul