diplomski rad
INFEKCIJE U KARDIOKIRURŠKIM JEDINICAMA INTENZIVNOG LIJEĈENJA
RETROSPEKTIVNA ANALIZA JEDNOGODIŠNJEG ISKUSTVA U KLINIĈKOM BOLNIĈKOM CENTRU RIJEKA (KBC) RIJEKA

Sanela Kovačić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu