Stručni rad - Ostalo
Liječenje posttraumatskog rigidnog equinovarusa u odrasle osobe artrodezom uz primjenu retrogradnog tibiotalokalkanealnog čavla

Gulan, Leo; Zec, Andrej; Mokrović, Hrvoje; Vrgoč, Goran; Jurdana, Hari (2017)