Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Zdravstvena ispravnost vode za piće u Gorskom kotaru u petogodišnjem razdoblju od 2011. do 2015.

Vukić Lušić, Darija; Đandara, Andrea; Piškur, Vanda; Linšak, Željko; Bilajac, Lovorka; Lušić, Dražen (2017)