Stručni rad - Pregledni rad
Magnetska rezonancija spinalnog epiduralnog prostora

Lenac Juranić, Sabina; Ružić Baršić, Antonija; Miletić, Damir (2017)