Stručni rad - Pregledni rad
Adultna neurogeneza – naglasak na subgranularnu i subventrikularnu zonu u sisavaca

Grubić Kezele, Tanja; Fužinac-Smojver, Ariana; Ćurko-Cofek, Božena; Jakovac, Hrvoje; Turković, Kornelija (2017)