Ostalo - Prikaz, pregled, osvrt
14. Dani bioetike na Medicinskom fakultetu u Rijeci (Rijeka, 10.-11. svibnja 2012.)

Šendula - Pavelić, Martina (2012)