Stručni rad - Rad s konferencije
Ksenobioetički izazovi u pristupu psihijatrijskom pacijentu

Prica, Vuk; Salopek, Igor (2012)