Ostalo - Ostalo
Izvješće o radu Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za 2010. godinu

Muzur, Amir (2011)