Stručni rad - Pregledni rad
2008. – godina triju obljetnica: 125 godina od osnivanja Kluba za prirodne znanosti u Rijeci, 160 godina od rođenja i 80 godina od smrti prof. Petera Salchera

Alebić- Juretić, Ana (2009)