Stručni rad - Pregledni rad
DOPRINOS DR. IVANA MAJNARIĆA (1882.-1953.) U ERADIKACIJI MALARIJE I RAZVOJU ZDRAVSTVENOG TURIZMA NA OTOKU KRKU

Uremović, Vladimir; Vukelić, Ivan (2003)