Stručni rad - Pregledni rad
PAMTEĆI POVIJEST KARDIOVASKULARNE KIRURGIJE U RIJECI, HRVATSKA (Uloga "manjeg" centra)

Vukas Jr., Duje; Vukas, Duje (2003)