diplomski rad
KRITIĈKI OSVRT NA NOVE SMJERNICE LIJEĈENJA MASIVNOG KRVARENJA

Tamara Dujmov (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu