Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Libar od likarij – ljekaruša don Petra Kaštelana iz 1776. godine

Kujundžić, Nikola; Gašparac, Petra; Glibota, Milan; Škrobonja, Ante (2008)