diplomski rad
PATOGENETSKI MEHANIZMI DEMIJELINIZACIJE U MULTIPLOJ SKLEROZI

Martina Fišić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju