Stručni rad - Uvodnik
Medicina Fluminensis na razmeđu polustoljetnog djelovanja – promjene i vizija za novo doba

Ostojić, Saša; Pereza, Nina (2014)