Stručni rad - Pregledni rad
Reorganizacija izvanbolničke hitne medicinske službe u Primorsko-goranskoj županiji

Grbčić-Mikuličić, Biserka; Vukobrat, Davor (2013)