Stručni rad - Pregledni rad
Povijest hitne medicinske pomoći u Opatiji – prve moderne hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj

Vukobrat, Davor; Muzur, Amir (2013)