Stručni rad - Pregledni rad
Pristup bolesniku sa sumnjom na akutni pankreatitis

Mikolašević, Ivana; Krznarić Zrnić, Irena; Štimac, Davor (2013)