Stručni rad - Stručni rad
Minimalno invazivni u usporedbi sa standardnim pristupom za ugradnju totalne endoproteze koljena

Prpić, Tomislav; Šestan, Branko; Rubinić, Dušan; Tudor, Anton; Španja Prpić, Sandra; Rakovac, Ivan; Matejčić, Nikola (2013)