Stručni rad - Pregledni rad
Subtalarna artroereza u liječenju fleksibilnog spuštenog stopala

Rakovac, Ivan; Kovačić, Borut; Rubinić, Dušan; Vukelić, Lucijan; Baričić, Mirjana; Matejčić, Nikola; Jotanović, Zdravko (2013)