Stručni rad - Stručni rad
Kognitivni poremećaji u bolesnika sa stenotičkim procesom karotidne arterije dominantne hemisfere mozga

Bonifačić, David; Tuškan-Mohar, Lidija; Dunatov, Siniša; Antončić, Igor (2013)