Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Procjena stupnja anemije u bolesnika nakon zamjene srčanih zalistaka i aortokoronarnog premoštenja

Laškarin, Gordana; Peršić, Viktor; Pinjuh, Goran; Laginja, Josip; Boban, Marko; Ćurko-Cofek, Božena; Kuharić, Janja; Ličina, Milan; Sotošek Tokmadžić, Vlatka (2013)