Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Prevalencija dislipidemije u studentskoj populaciji Sveučilišta u Rijeci

Giacometti, Jasminka; Buretić-Tomljanović, Alena (2013)