Stručni rad - Pregledni rad
Genetika neurodegenerativnih bolesti

Gašparović, Iva; Starčević-Čizmarević, Nada; Perković, Olivio; Antončić, Igor; Kapović, Miljenko; Ristić, Smiljana (2013)