Stručni rad - Pregledni rad
Michiganska udlaga i liječenje temporomandibularnog zgloba

Badel, Tomislav; Simonić-Kocijan, Sunčana; Lajnert, Vlatka; Dulčić, Nikša; Zdravec, Dijana (2013)