Stručni rad - Ostalo
Izokinetika – brza i efikasnija rehabilitacija; primjena izokinetičkog sustava u rehabilitaciji bolesnika s neurološkim deficitom

Rusac-Kukić, Sandra; Massari, Dražen; Legović, Anita; Karlavaris, Daniel; Kehler, Tatjana (2012)