Stručni rad - Pregledni rad
Suvremeni programi kardiološke rehabilitacije u globalnom bremenu kardiovaskularnih bolesti

Peršić, Viktor; Boban, Marko; Laškarin, Gordana; Pehar-Pejčinović, Vesna; Miletić, Bojan; Brozina, Alenka; Travica, Dijana; Rakić, Marijana (2012)