Stručni rad - Pregledni rad
Rehabilitacija bolesnika s ozljedom kralježnične moždine

Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Moslavac, Saša; Džidić, Ivan (2012)