Stručni rad - Pregledni rad
Rehabilitacija bolesnika s reumatskim bolestima

Babić-Naglić, Đurđa; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea (2012)