Stručni rad - Pregledni rad
Nove tehnologije u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini

Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Ćurković, Božidar (2012)